Maliebaandag 2022

Ter ere van het 18e lustrum der D.S.K.

Plaats: Maliebaan Utrecht

Tijd: 12:00 – 18:00

Toegang: gratis


Vind ons op Facebook en Instagram

Vragen? Mail naar: maliebaandagdsk@gmail.com

De mooiste kortebaandraverij van het land!

Ter ere van het 18e lustrum van de Diergeneeskundige Studenten Kring zal er op 24 september 2022 – de zaterdag van de lustrumweek – de Maliebaandag georganiseerd worden. In samenwerking met de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland zullen races georganiseerd worden, en daarnaast zal er op het terrein ook een braderie plaatsvinden met een verscheidenheid aan kraampjes en vermaak voor jong en oud! Voor de kinderen zal er een springkussen opgezet worden en zullen er verschillende activiteiten zijn zoals schminken, dieren knuffelen en het verzorgen van knuffels in het knuffeldierenziekenhuis.

De drafsport is een belangrijk onderdeel van de tradities binnen de D.S.K. Zo trainen er elk jaar tien veterinaire studenten maandenlang om tijdens de diesviering van D.S.K. in Wolvega op de drafbaan te strijden tijdens de Peerdepietenrace. En natuurlijk vindt er eens in de vijf jaar traditiegetrouw de Maliebaandag plaats in de binnenstad van Utrecht. Tijdens de draverij zullen 24 paarden met pikeurs op sulkeys het één tegen één tegen elkaar opnemen door te draven over een 300 meter lange baan, totdat er aan het eind van de dag een grote winnaar overblijft. De lange rechte Maliebaan tussen de Nachtegaalstraat en het Oorsprongpark is hiervoor een ideale locatie. Vijf jaar geleden was de Maliebaandag zo’n groot succes dat het zelfs de titel van “Kortebaandraverij van het jaar 2017” heeft mogen bemachtigen.

Daarnaast belooft het een unieke editie van de Maliebaandag te worden omdat we naast het lustrum van de D.S.K. ook het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht zullen vieren! Diergeneeskunde en de stad Utrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Utrecht is de stad waar de Nederlandse diergeneeskunde in 1821 is ontstaan met de oprichting van de Rijks Veeartsenijschool aan de Biltstraat. En nog altijd is Utrecht de enige plek in Nederland waar studenten de opleiding tot dierenarts kunnen volgen, waardoor de stad dus een speciaal plekje in het hart van menig veterinair heeft weten te bemachtigen. Utrecht is daardoor een verbindende factor voor dierenartsen door het hele land, ze hebben immers allemaal in Utrecht hun studententijd beleefd. Daardoor is het extra speciaal dat zowel de stad Utrecht als de D.S.K. in 2022 hun lustrum vieren en willen dit daarom binnen ons lustrum vieren met een dag voor de hele stad.

Maliebaandag 2017

Official Aftermovie

Maliebaandagcommissie 2022

FUNCTIE

NAAM

Praeses

Agatha Visser

Ab-actis

Annick Vugs

Fiscus

Marijke Jonkhart

Vice Praeses

Gina van Wijlick

PR

Pien Willemen

Team Sponsoring

Maureen Sijtsema

Florine Janssen

Commissarissen Braderie

Stella Steenbergen
Venus Breteler

Commissaris Wedstrijd

Anne Seyger

Commissaris Materialen

Ylva Zwerver