Studentenraad

De Studentenraad (SR) is een medezeggenschapsorgaan die sinds 2012 onderdeel is van D.S.K. In de Studentenraad zitten vertegenwoordigers uit de verschillende jaar- en masterkernen, de Board of Studies, een student-lid van de faculteitsraad, de studentassessor uit het faculteitsbestuur en de Assessor van D.S.K.

Eens in de twee weken vergaderen ze om een vinger aan de pols te houden voor lopende zaken die studenten aangaan. Studenten kunnen zelf ook bij de SR aankloppen als ze ergens tegen aanlopen in het onderwijs of de organisatie hiervan om om hulp te vragen.

Voor vragen over de Studentenraad kun je contact opnemen met de Assessor via dsk.bestuur@uu.nl of via studentenraad.vet@uu.nl

Bekijk de nieuwste WC krant

Wc-krant 23


Oude WC-kranten lezen?