D.S.K.-Studiehulp

Scroll naar beneden voor het actuele aanbod van studiehulpcursussen.

D.S.K.-Studiehulp is een initiatief om Bachelorstudenten diergeneeskunde een steuntje in de rug te bieden bij het bestuderen van de tentamenstof van de bachelorvakken.

Om jullie meer zekerheid te geven bij het tentamen organiseert de Diergeneeskundige Studenten Kring bijlessen. Deze bijlessen worden gegeven door ouderejaars studenten gedurende 8 uur verdeeld over 4 momenten. Tijdens de lessen wordt de stof nog eens goed doorgenomen en worden tips and tricks gegeven voor het tentamen. Kortom, een begeleidingsfaciliteit om studenten te helpen succesvol te studeren.

De studiehulp zal plaatsvinden op verschillende avonden voorafgaand aan het tentamen, waarbij een student-docent de studenten geleidelijk door de stof heen leidt. De groepen zullen bestaan uit maximaal 10 studenten, waardoor wij persoonlijke begeleiding kunnen bieden. We willen graag benadrukken dat deze avonden geen vervanging zijn voor het reguliere onderwijs, maar slechts dienen ter ondersteuning van de voorbereiding voor het tentamen.

D.S.K.-Studiehulp wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Door hun bijdrage kunnen wij de studiehulp goedkoper aanbieden en zo toegankelijk maken voor iedereen.


Student-docent

Als D.S.K.-Studiehulp vinden wij het belangrijk dat onze studiehulpcursussen van een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau zijn. Dit trachten wij te bereiken door eisen te stellen aan de student-docenten die werkzaam bij ons zijn en ook evalueren wij elke studiehulp:

Onze student-docenten zijn allemaal masterstudenten. Zij hebben allemaal hun bachelordiploma gehaald en hebben daarmee het hele bachelortraject doorlopen. Zij weten dus wat het is om bachelorvakken te volgen en te bestuderen.

Didactische vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat student-docenten ervaring hebben met het onderwijzen en ov erbrengen van leerstof. Al onze student-docenten hebben daarom het keuzevak didactische vaardigheden gevolgd. Mochten zij dit keuzevak niet gevolgd hebben, dan hebben zij deelgenomen aan onze minicursus didactische vaardigheden. Deze cursus wordt verzorgd door een docent van onze eigen faculteit.

Communicatieve en sociale vaardigheden. Alvorens een student-docent bij ons aan de slag gaat, zullen wij met deze persoon in gesprek gaan om deze persoon te leren kennen en een inzicht proberen te krijgen in de communicatieve en sociale capaciteiten van onze toekomstige student-docent. Immers, goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn essentieel in de omgang met studenten die een studiehulp bij ons volgen.

Van elk toekomstig student-docent checken wij het CV om te kijken of iemand geschikt is voor D.S.K.-studiehulp.

Uiteraard kan een student-docent het vak niet geven als hij of zijzelf het vak niet goed heeft afgesloten. Wij vragen daarom ook altijd naar een cijferlijst van de desbetreffende persoon en het vak wat hij/zij gaat geven dient afgesloten te zijn met een 7,5 of hoger.

Evaluatie. Na een studiehulp zal de student-docent de studenten evaluatieformulieren laten invullen. Dit biedt de studenten de ruimte om aan te geven wat zij van de studiehulp vonden, waar verbeterpunten liggen voor ons en voor de student-docent. Zo zij wij bij elk vak weer goed op de hoogte waar de student behoefte aan heeft en kunnen wij dit meenemen in het verbeteren van de studiehulp.

Klik op de afbeelding om hem groter te zien:

Lijkt het jou wat om student-docent te zijn? Mail dan naar DSKstudiehulp@uu.nl!


Aanmelden

De kosten voor D.S.K.-Studiehulp bedragen €32,50 per cursus. De eerste tien aanmeldingen per cursus ontvangen een mail met daarin de betaalgegevens en een betalingstermijn.

Let op: de cursus kan alleen plaatsvinden bij een minimum van 3 aanmeldingen! Mocht dit onverhoopt het geval zijn, krijg je hier ter zijner tijd bericht van en wordt uiteraard de betaling z.s.m. gerestitueerd.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus, door een mail te sturen naar DSKstudiehulp@uu.nl


Studiehulp vindt tenzij anders vermeld fysiek plaats in C.024 of C.025 van het Androclus.


Bloed en Bloedvormende organen (online) (vol)

10 juni 18.30-20.30
11 juni 18.30-20.30
17 juni 18.30-20.30
18 juni 18.30-20.30


Veterinair Klinisch Redeneren Jaar 3 (vol)

4 juni 17.30-19.30
11 juni 17.30-19.30
18 juni 17.30-19.30
20 juni 17.30-19.30


LVC2 herkansing (vol)

1 juli 17.30-19.30
4 juli 17.30-19.30
8 juli 17.30-19.30
9 juli 17.30-19.30


Infectie & Afweer herkansing

1 juli 17.15-19.15
2 juli 17.15-19.15
3 juli 17.15-19.15
4 juli 17.15-19.15


Orgaan-overschrijdende Aandoeningen herkansing

2 juli 17.15-19.15
4 juli 17.15-19.15
5 juli 17.45-19.45
10 juli 17.15-19.15Heel veel succes met de voorbereidingen voor je tentamen!

Met vriendelijke groet,

Het D.S.K.-Studiehulpteam