Het 92ste D.S.K.-bestuur ‘Fratercula Arctica’

Fratercula Arctica

92ste bestuur der D.S.K.
2023-2024

FUNCTIE

NAAM

Praeses

Milian Krabbenborg

Ab-actis

Simon Grijmans

Fiscus

Rink Visser

Vice Praeses

Venus Breteler

Vice Ab-actis

Anne-Otto van 't Hag

Assessor

Ilse Kerstens

Fratercula Arctica

De papegaaiduiker (Fratercula Arctica) is een vogel uit de familie van de alken (Alcidae). Hij is te herkennen aan zijn zwart-witte verenkleed en grote felgekleurde snavel, welke tevoorschijn komt tijdens het broedseizoen. De papegaaiduiker wordt zo’n 30 cm groot, met een vleugelspanwijdte van 50-60 cm. Hij eet voornamelijk vis, maar ook kreeftjes en schaaldieren, waarvoor hij op open zee jaagt. Papegaaiduikers leven in het broedseizoen in kolonies van enkele tientallen broedparen tot vele duizenden. In de winter leven zij solitair op zee. Wanneer de broedparen herenigen na de winter, tikken zij hun snavels tegen elkaar om hun band te versterken. Er worden vervolgens nestgangen gegraven waarin het nestje wordt gebouwd. Er wordt een veilige plek uitgekozen met goed uitzicht op de open zee. Het papegaaiduikers-ei komt na ongeveer 6 weken uit, waarna het jong door zijn ouders gevoed wordt met visjes die soms van grote afstand moeten worden gehaald. De papegaaiduiker komt voor in het Noord-Atlantisch gebied, waarbij de broedgebieden zich bevinden aan de kusten van de Atlantische Oceaan tot aan de Noordelijke Ijszee. De grootste kolonie leeft op Ijsland. In de winter trekken ze verder naar het zuiden, tot aan de Middellandse Zee. Omdat ze overwinteren op volle zee worden de wintergasten, met een beetje geluk, ook in Nederland gezien langs de kust.

Milian Krabbenborg

Praeses

Dit jaar is Milian Krabbenborg de Praeses van de Diergeneeskundige Studenten Kring. Als Praeses is zij het gezicht van de vereniging. Ze houdt toespraken bij onder andere diploma-uitreikingen voor de bachelor en master en bij Peerdepieten en zit de vergaderingen voor. Ze houdt zich daarnaast bezig met de andere studieverenigingen in Utrecht via de Studieverenigingenraad (SVR), hierin zet ze zich in voor alle studieverenigingen van onze faculteit. Daarnaast heeft ze een plek in de Big Brothers, waar de 7 grootste studieverenigingen samenkomen om waardevolle ervaringen en kennis met elkaar te delen. In de groep houdt zij het overzicht en zorgt ervoor dat eventuele problemen bespreekbaar zijn.

Simon Grijmans

Ab-actis

De functie van Ab-actis wordt dit jaar gevuld door Simon Grijmans. De Ab-actis is verantwoordelijk voor de archieven en de correspondentie van de vereniging. Dagelijks houdt hij zich bezig met het onderhouden van de mailbox, de ingekomen post en het schrijven van brieven. Daarbij vallen de sociale mediakanalen ook in zijn takenpakket en maakt hij de posters die daarop komen te staan. Daarnaast zit hij dit jaar ook in de DDx-commissie.

Rink Visser

Fiscus

Het geld van de vereniging zal dit jaar beheerd worden door Rink Visser. De Fiscus is verantwoordelijk voor de boekhouding en alle financiële aspecten van de D.S.K. Samen met de Assessor maakt hij ook deel uit van het sponsorteam. Het is een rol die zeker in een tijd van inflatie zeer uitdagend is, maar Rink houdt wel van een uitdaging. Ook zit Rink dit jaar in de Symposiumcommissie en de IVSA-commissie.

Venus Breteler

Vice Praeses

Venus Breteler neemt dit jaar de functie van Vice Praeses op zich. Dit jaar is zij de dame van de tradities, de D.S.K-kamer en organiseert zij de 66ste editie van Peerdepieten. Naast alle verhalen achter de cadeaus, heeft Venus altijd een mooie lullepot paraat. Als Vice Praeses staat zij ook altijd klaar om bij te springen wanneer de Praeses afwezig is. Naast al haar dagelijkse taken, zit zij in de Feestcommissie, de Gezelschapsdierencommissie en de Alumnicommissie.

Anne-Otto van 't Hag

Vice Ab-actis

De Vice Ab-actis is dit jaar Anne-Otto van ’t Hag. Hij houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten, zoals het kerstdiner, de ouderdag en de introductie van de eerstejaars studenten. Daarbij speelt hij ook een grote rol in de opzet en het verbeteren van het mentoraat. De keuken is zijn domein waar hij elke week een heerlijke WSB-hap verzorgt. Verder zit hij in de Praktijkavondcommissie, de Excursiecommissie en de Eerstejaarscommissie.

Ilse Kerstens

Assessor

De functie van Assessor wordt dit jaar bekleed door Ilse Kerstens. Zij zit samen met de fiscus in het sponsorteam en zal zo het geld binnenhalen voor de vereniging. Haar rol in dit team is met name het onderhouden van het contact met de sponsoren die ervoor zorgen dat alle activiteiten van D.S.K. kunnen plaatsvinden. Daarnaast organiseert zij het drukstbezochte evenement van de D.S.K., Vetlink. Naast dit alles zit zij ook nog in de Mastercommissie en de Sportcommissie.