Kascommissie

Kascommissie

2022-2023

COMMISSIELEDEN

Babeth van Loon

Job van Heeswijk

Kay de Wit

De kascommissie controleert het fiscaat van de Fiscus van het D.S.K.-bestuur. De commissie bestaat vaak uit de Praeses en Fiscus van het bestuur van twee jaar geleden en de Fiscus van de almanakcommissie van een jaar geleden. De kascommissie wisselt tijdens de ALV.