Kascommissie

Kascommissie

2021-2022

COMMISSIELEDEN

Marieke Beijaard

Koen Verdonk

Jens Sticker

Job van Heeswijk

De kascommissie controleert het fiscaat van de Fiscus van het D.S.K.-bestuur. De commissie bestaat vaak uit de Praeses en Fiscus van het bestuur van twee jaar geleden en de Fiscus van de almanakcommissie van een jaar geleden. De kascommissie wisselt tijdens de ALV.