Alumnicommissie

De Alumnicommissie is de nieuwste commissie van D.S.K. Deze commissie richt zich op alle afgestudeerde dierenartsen met als doel het contact onderling en met D.S.K. te onderhouden. 

Mylène van der Kruk
Gianna Lanzing
Dominique Naude
Stijn Nieuwenhuis
Laura van ‘t Zand
Eliane Martens