VERGEET DE PIJNMEDICATIE NIET! – Gastblog KNMvD

Het lijkt een open deur: een dier dat pijn heeft, geef je pijnmedicatie. Maar een enkele keer gaat het toch fout. 

De casus

Haar kat kwijlde wel erg veel en dus nam klaagster contact op met beklaagde. Op een woensdag in oktober kon zij langskomen met haar kater. Beklaagde constateerde ontstoken tandvlees en een vergrote en wat hard aanvoelende blaas. Het advies was om een urine-onderzoek te doen. Maar daar is het niet meer toegekomen, omdat klaagster nog dezelfde avond belde om te zeggen dat de kat niet meer kwijlde en ze het nog even aan wilde kijken.  

De zaterdag erop stond klaagster echter toch weer op de stoep. Ze had gezien dat een hoektand afgebroken was. Beklaagde controleerde het gebit en zag twee afgebroken hoektanden. Een was tot op het tandvlees afgebroken. Ook waren de wortelkanalen zichtbaar. Hierop zocht beklaagde de contactgegevens van vier verschillende tandheelkundige specialisten op, zodat klaagster daar maandagochtend contact mee op kon nemen. Na dit consult ging de kater weer mee naar huis. 

Op maandagochtend heeft klaagster met een van de specialisten contact gehad. Deze liet haar weten dat de goedkoopste behandelmethode niet meer mogelijk was, omdat deze binnen 48 uur na het afbreken van de tand plaats moet vinden. Ook vertelde de specialist dat een afgebroken tand voor een kat zeer pijnlijk is en dat pijnmedicatie nodig was. Nog diezelfde dag heeft klaagster pijnmedicatie bij beklaagde opgehaald. Kort daarop kon ze bij de specialist terecht die constateerde dat er drie hoektanden afgebroken waren. Twee weken later volgde de behandeling. 

Klaagster was zeer ontevreden over de gang van zaken bij beklaagde, over de informatie die zij kreeg en heeft meerdere keren contact hierover gehad. Echter, deze gesprekken hebben de onvrede niet weggenomen. 

De klachten

De klacht van klaagster was tweeledig: ten eerste had beklaagde pijnmedicatie moeten verstrekken en ten tweede had beklaagde haar nog die zaterdag naar een tandheelkundig specialist moeten doorverwijzen dan wel haar moeten wijzen op het spoednummer van een van de specialisten.

Het oordeel

Voor zover het gaat om het niet verstekken van pijnmedicatie op die bewuste zaterdag, acht het college de klacht gegrond. Beklaagde had moeten weten dat afgebroken tanden voor de kat erg pijnlijk zijn, zeker als de wortels zichtbaar zijn. Bovendien kon beklaagde weten dat de tanden recentelijk waren afgebroken, nu haar collega enkele dagen eerder geen afgebroken tanden had gezien. 

Beklaagde heeft in de ogen van het college in ieder geval juist gehandeld door tijdens het consult op zaterdag direct te melden dat klaagster contact op moest nemen met een tandheelkundig specialist en heeft zij de contactgegevens aan klaagster gegeven. Nergens blijkt uit dat beklaagde de urgentie niet zou hebben in gezien. Maar ze verkeerde in de veronderstelling dat de specialisten pas op maandag weer bereikbaar zouden zijn. Daarom had ze gezegd dat klaagster maandag contact met een van hen op moest nemen. Dat ze klaagster niet gewezen heeft op het spoednummer dat op de site vermeld stond van een van de specialisten wordt haar niet aangerekend. Ze was er ook niet van op de hoogte. Het college vindt dat ook geen onlogische gedachte, maar merkt wel op het wellicht aanbeveling verdient om als eerstelijns dierenarts in dit soort situaties toch eerst zelf te trachten telefonisch contact te leggen met een gespecialiseerde praktijk. 

Voor wat betreft de derde afgebroken hoektand die de specialist enkele dagen later zag, staat voor het college niet vast dat beklaagde deze tijdens het consult op zaterdag over het hoofd gezien heeft. Die tand kan immers ook daarna afgebroken zijn. 

Conclusie

Als je iemand doorverwijst naar een gespecialiseerde kliniek, kan het verstandig zijn om zelf eerst telefonisch contact te leggen met deze kliniek. Maar in alle gevallen geldt: ook als je een dier dat pijn heeft doorverwijst, vergeet dan niet om afdoende pijnmedicatie mee te geven. 

ECLI:NL:TDIVTC:2021:28