Marker Wadden

De Marker Wadden is een groot project van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis om het natuurherstel van het Markermeer te bevorderen. Door middel van nieuw aangelegde natuureilanden komt er boven en onder water nieuwe natuur tot ontwikkeling. Ondertussen is het een natuurparadijs geworden voor vissen en vogels en wordt het gebruikt als een heerlijk recreatie eiland. 

In 2016 begon de start van de aanleg van de eilanden. Slib werd van de bodem gehaald en opgespoten. In de geulen die daarbij ontstaan leven graag vissen en op de eilanden die gebouwd worden broeden verschillende vogels. In september 2016 was het eerste eiland klaar en in begin ??? was eiland nummer vijf en daarmee het laatste eiland ook klaar. De eilanden liggen achter een kilometers lange zanddam en zijn hierdoor beschermd tegen stormen. In een paar jaar tijd zijn er 170 plantensoorten en 47 broedvogels bij gekomen en het gebied is hiermee een internationaal voorbeeld voor natuurherstel. Het is zelfs zo’n groot succes dat de Marker Wadden nu kunnen gaan beginnen aan de tweede fase van het project. Het is de bedoeling dat de tweede fase volledig duurzaam wordt gelegd. De Marker Wadden bestaan uit overtollig slib, zand en klei. Het plan van de organisatie is om de Marker Wadden door te laten groeien met een aantal natuureiland en een schiereiland. Aan het eind van fase twee is het de bedoeling dat de Marker Wadden een ‘robuuste natuur archipel’ is met een oppervlakte van 10.000 hectare. Dat zijn ongeveer 15.00 voetbalvelden. 

Via Waarneming.nl kun je zelf zien welke soorten er allemaal gespot zijn op de Marker wadden. 

Door Floor Beekwilder

Bronnen:

https://waarneming.nl/locations/614091/species/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/11/steeds-meer-dieren-en-planten-op-marker-wadden

https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/nieuws/ambitie-natuurmonumenten-tweede-fase-marker-wadden-voor-een https://www.droomplekken.nl/nederland/marker-wadden/