Kriebels! De lente is begonnen!

De afgelopen weken hebben we alvast mogen genieten van een aantal mooie dagen en veel zonneschijn. Eergisteren, op 20 maart, is de lente dan ook officieel begonnen. Elk jaar staat dit seizoen in het teken van bloei en groei waarbij alles weer tot leven komt. Dit is ook de tijd waarin het broedseizoen van de vogels begint en er veel jonge zoogdieren geboren worden. 

Winterslaap en winterrust
In de winter is voedsel voor veel dieren schaars. Om dit te kunnen overleven gaan dieren zoals de vleermuis, egel, hazelmuizen en hamsters in winterslaap. Tijdens deze slaap verlagen de dieren hun lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie en hartfrequentie waardoor het metabolisme lager wordt en er minder energie nodig is. Vaak worden er vetreserves aangelegd voordat de winter van start gaat, zodat deze aangesproken kan worden voor de benodigde energie. Naast winterslaap bestaat er ook een winterrust waarbij alleen ademhalings- en hartfrequentie verlaagd worden, maar de temperatuur niet of nauwelijks. Deze dieren, zoals bijvoorbeeld de beer en de das, worden af en toe wakker om te eten, terwijl dieren in winterslaap dat niet doen. 

Broedseizoen en jonge dieren
De lente is ook de tijd waarin het broedseizoen van de vogels begint en er veel jonge zoogdieren geboren worden. Onder andere veel jonge kalfjes, lammetjes, veulentjes en konijntjes worden geboren. Sommige van deze dieren zijn nestvlieders en zijn al zodanig ontwikkeld zodat ze meteen mee kunnen met hun moeder of de kudde. Dieren die geen nestvlieders zijn, zijn nestblijvers. Ouderdieren van nestblijvers hebben een kortere draagtijd, met als gevolg dat de jongen na de geboorte nog door moeten ontwikkelen. Ze bevatten vaak nog geen vacht, hun ogen zitten nog dicht en ze zijn compleet afhankelijk van hun moeder. 

Groei en bloei
Naast de introductie van nieuw leven op aarde, komen ook de bloemen, planten en bomen weer tot bloei. Veel bloemen slaan voedingsstoffen, zoals mineralen en zetmeel, op in een bloembol tijdens de winter. Omdat in de lente nog te weinig zonlicht is voor voldoende fotosynthese, gebruikt de bloem deze bol om toch te kunnen bloeien in het voorjaar. De eerste bloemen en bomen die tot bloei komen zijn de sneeuwklokjes, krokussen en boswilgen. 

Door Anne Ruth van Drunen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestvlieder_en_nestblijver

Jonge dieren waar je vrolijk van wordt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bol_(biologie)

https://www.gardena.com/nl/tuin-leven/tuin-magazine/voorboden-van-de-lente/

https://www.uu.nl/nieuws/waarom-houden-sommige-dieren-een-winterslaap