Kranslegging 4 mei

In de ochtend van 3 mei legden de decaan van onze faculteit, Debbie Jaarsma, de voorzitter van het cluster Landbouwhuisdieren van de KNMvD, Frans Meulders en de Praeses van de Diergeneeskundige Studenten Kring, Milian Krabbenborg een krans bij het Monument Nederlandse Veterinairen, dat is opgericht ter nagedachtenis aan de omgekomen dierenartsen en diergeneeskundestudenten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na de kranslegging is er in de D.S.K.-kamer nagepraat over de tijd van toen en hoe het voor de studenten in die tijd is geweest.

Het Monument Nederlandse Veterinairen is onthuld op 23 oktober 1948 bij het Poortgebouw aan de Biltstraat te Utrecht, de toenmalige locatie van de faculteit Diergeneeskunde. Bij de verhuizing van de faculteit naar het Utrecht Science Park is het monument mee verhuisd en bij de hoofdingang van het Androclus gebouw geplaatst.

Het monument beeldt een lijdende gestalte uit, een geslagene, die de idealen van de diergeneeskunde in de vorm van een embleem doorgeeft aan de overlevenden en de volgende generaties, uitgebeeld door een krachtig staande figuur. De tekst op de sokkel luidt: ‘VERBONDEN MET HEN AAN DE IDEALEN BOUWEND 1940-45.’ Om te laten zien dat het gaat om dierenartsen en aanstaande dierenartsen, is gekozen voor het logo van D.S.K. en de beroepsgroep KNMvD als embleem.