Gastblog KNMvD – Fairdog

Voor nieuwe eigenaren van een hond is het lastig om te beoordelen wanneer en waar je nou een goede hond koopt. Hoe weet je of een fokker een gezonde teef heeft gebruikt, voldoende aandacht besteedt aan de socialisatie, enzovoort? Hoe weet je of een importeur de juiste papieren heeft, de hondjes heeft laten onderzoeken en hoe weet je of een zwerfdierenstichting, die honden uit het buitenland haalt, de honden heeft getoetst op gedrag?

Kortom een hoop vragen, waar je als dierenarts het antwoord al niet eens op weet, laat staan als eigenaar. 

Daarom is een aantal partijen begonnen met het project Fairfok, dat als doel had het fokken van gezonde honden in Nederland. Al snel bleek dat dit een te kleine groep was, waardoor het project uitgebreid is met de import van honden. Het is vervolgens verder gegaan onder de naam Fairdog, wat staat  “voor gezonde en sociale honden in Nederland. 

Binnen Fairdog maken partijen afspraken over wat er goed is, aan welke eisen een goede fokker moet voldoen, aan welke eisen een goede importeur moet voldoen. Deze afspraken worden uiteindelijk vastgelegd. Hierdoor ontstaat een duidelijk verhaal voor de eigenaar, maar ook voor de dierenarts. 

Hiervoor zijn 6 werkgroepen opgericht, met elk hun eigen experts op deze gebieden:

 1. Project: Kwaliteitscriteria voor de fokkerij
  Hierin wordt besproken waar een goede fokker aan moet voldoen
 2. Project: Kwaliteitscriteria voor de adoptie van buitenlandse herplaatsers
  Bij deze groep gebeurt hetzelfde als bij groep 1, maar dan voor de zogenaamde rescuedogs
 3. Project: Veilige handelsplaats voor de consument
  Een plek waar je veilig een hond kunt kopen
 4. Project: Stimuleren van bonafide aanbod
  Samen werken aan meer goede honden in Nederland, fokkers stimuleren meer nestjes te krijgen, individuele eigenaren stimuleren af en toe een nestje te krijgen.
 5. Project: Bestrijding van illegale en malafide import
  Samen met de overheid werken aan betere wetgeving en handhaving voor import van honden.
 6. Project: Internationale beïnvloeding
  Deze groep kijkt over de grenzen, kunnen we samen met Europese partners meer bereiken?

Als Fairdog werkt, wordt het voor de dierenartsen makkelijker om een eigenaar te adviseren. Want dan hoeft er alleen maar aangegeven te worden dat een hond een Fairdog moet zijn, zodat je weet dat er over een heleboel zaken nagedacht is. 

Uiteraard blijven honden levende wezens en kan je nooit garanderen dat er niets aan de hand is, maar je kan wel een heleboel zaken uitsluiten als je verantwoord fokt en verantwoord importeert. Voor meer informatie kan je kijken op https://www.fairdog.nl/ voor vragen kan je terecht bij de KNMvD.