De studentenraad zoekt een nieuwe voorzitter!

De studentenraad zoekt een nieuwe voorzitter!

De Studentenraad (SR), het overkoepelende orgaan van alle studentvertegenwoordigers binnen diergeneeskunde, is op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter. De functie zal ingaan op 1 september 2021.
Wat is de SR?
De SR bestaat uit studentleden van de jaar- en masterkernen, D.S.K., Board of Studies, Faculteitsraad, Opleidingscommissie en het Faculteitsbestuur. Samen met een onafhankelijke voorzitter vergaderen wij elke twee weken om de belangrijkste onderwijs en facultaire zaken te bespreken. Tijdens deze vergaderingen van de SR worden problemen gesignaleerd en besproken, gaan we na of het een probleem is wat door meerdere studenten wordt ervaren en hoe ernstig het is. Daarna denken we na over een vervolg actie. Deze actie wordt dan aangekaart in andere medezeggenschapsorganen.
Wat is de functie als voorzitter?
Als voorzitter heb je verschillende taken. De belangrijkste taak is het voorzitten van de vergaderingen die meestal op woensdag om 17:15 beginnen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken van de agenda, plannen van vergaderingen en het up to date houden van het witboek. De functie als onafhankelijke voorzitter zal ingaan op 1 september 2021. Daarvoor zal er een overdracht zijn met de ouder voorzitter. Dus ben jij een student die zich meer wilt verdiepen in de medezeggenschap van de faculteit Diergeneeskunde, die het leuk vindt om te praten over het onderwijs en andere facultaire zaken en die redelijk georganiseerd is. Dan is voorzitter van de Studentenraad wel wat voor jou!
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Stuur dan uiterlijk 8 juni 2021 een mail naar: studentenraad.vet@uu.nl