DDx artikel – Return of the mammoth

In de Verenigde Staten is een project bezig waarbij ze de wolharige mammoet willen terugbrengen. Deze diersoort is zo’n 4.000 jaar geleden uitgestorven, waarschijnlijk grotendeels als gevolg van klimaatverandering. Het bedrijf Colossal heeft nu 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) opgehaald om dit dier terug te brengen. 

Alhoewel, de wolharige mammoet zoals hij er al die jaren terug uitzag zal nooit terugkeren. Hiervoor is de diersoort te lang geleden uitgestorven, waardoor het DNA dat men kan verzamelen beschadigd is geraakt, zodat niet het volledige genoom van de mammoet in kaart gebracht kan worden. Het plan is nu om genen van specifieke eigenschappen van de mammoet in het genoom van een Indische olifant te brengen. Zo ontstaat een nieuwe olifant soort, die aangepast is aan extreme kou. Het doel is dan om uiteindelijk kuddes “mammoeten” rond te laten lopen op de toendra in Eurazië en Noord-Amerika. 

Dit project doet natuurlijk al snel denken aan Jurassic Park en het idee van een kudde mammoeten zal menig mens ook zeker enthousiast maken.

Aan de andere kant is er op dit moment op de wereld 38% van de plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd. Waarom krijgen diersoorten die op dit moment nog op onze aarde rondlopen geen prioriteit? Zowel de Indische als de Afrikaanse olifant staan op de IUCN Rode Lijst met bedreigde diersoorten. Deze diersoorten worden ernstig bedreigd, met name door stropers die het gemunt hebben op hun slagtanden. Dagelijks worden zo’n 55 Afrikaanse olifanten gedood voor het ivoor in hun slagtanden.

Colossal geeft echter aan dat ze zich hier ook voor willen gaan inzetten. Bij dit project willen ze uitgebreide kennis op gaan doen met betrekking tot bioengineering en genoomonderzoek, en deze kennis kan gebruikt worden om de huidige olifantensoorten te helpen. Zo kunnen bijvoorbeeld met bioengineering biomarkers in slagtanden gebracht worden, waarmee deze gevolgd zouden kunnen worden wanneer ze worden gestroopt. Of de slagtanden kunnen compleet aangepast worden, zodat ze geen waarde meer hebben voor stropers. 

Verder wil het bedrijf door het terugbrengen van kuddes mammoeten de toendra terugbrengen naar de graslanden, die het 10.000 jaar geleden waren. Doordat mammoeten grazen en dikke lagen sneeuw wegschrapen, wordt het landschap weer meer open. Hierdoor kan in de winter de kou verder doordringen naar diepere lagen grond, zodat in de steeds warmere zomers minder permafrost smelt. 

De vraag is dan wel wat de introductie van een kudde mammoeten doet met de dieren die daar al leven, zoals bizons, paarden, en rendieren. 

Dus hoewel dit soort doorbraken in wetenschap natuurlijk hartstikke interessant zijn op academisch niveau, het is maar de vraag of het een positieve invloed heeft op ons ecosysteem. Misschien is het beter om stil te staan bij het leven wat er nu nog is en ons daar op te richten. 

Bronnen:

https://reviverestore.org/projects/woolly-mammoth/

https://www.wwf.nl/dieren