DDx artikel – De wolf is gevestigd in Zuidoost-Brabant

Lieve DDx lezertjes,

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, de wolf is gevestigd in Nederland! Tussen 17 juli en 30 oktober 2020 zijn er wel 434 meldingen binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12 met betrekking tot sporen van wolf GW1625m in Nederland. Dit bewijst dat er een wolf aanwezig is in het gebied de Groote Heide in Zuidoost-Brabant. Wanneer deze beschermde diersoort minimaal zes maanden in een gebied actief is, is er volgens het Interprovinciaal Wolvenplan sprake van officiële vestiging.

Bevestiging van de aanwezigheid van wolven
Meerdere mensen hebben aangegeven een wolf gezien te hebben. Via de website van Wolven in Nederland kan je een formulier invullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Zo kan er een goed beeld gecreëerd worden van de vestiging van wolven in Nederland. Op deze site worden ook de typerende kenmerken van de Europese grijze wolf vermeld zoals het uiterlijk, de pootafdrukken en de soort keutels. Deze wolf soort komt voor in Duitsland en West-Europa. Van de 434 meldingen zijn 49 geclassificeerd als ‘zekere waarneming’ aan de hand van directe bewijzen (zoals DNA-uitslagen) en 47 meldingen als ‘zekere waarneming’ aan de hand van indirecte bewijzen (zoals wolvensporen). Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of dit een wolf betreft. Bij12 heeft hier een overzicht van gemaakt.

 

 

 

 

 

Hoe moeten wij hierop reageren?
De aanwezigheid van wolven heeft natuurlijk ook gevolgen voor ons in Nederland. Wanneer een wolf in het nieuws komt zijn hier vaak veel uiteenlopende reacties op. De een is erg bang dat kinderen niet veilig op straat kunnen spelen, de ander is bang dat het vee niet veilig is en een derde is blij dat er een natuurlijke predator bij is gekomen. Maar moeten we bang zijn? Het korte antwoord hierop is nee. Het lange antwoord is dat de voornaamste redenen dat wolven tot overlast zorgen voorkomen kunnen worden. Door hondsdolheid kan een wolf alle angst verliezen en hierdoor alles bijten dat hij tegenkomt. Voor 1900 kwam deze ziekte over heel Europa voor, nu is dit niet meer zo dus zal dit niet meer voorkomen in Europa. Door wolven te voeren kunnen ze brutaal worden, door dit niet te doen worden ze niet opdringerig en houden ze angst voor de mens en daardoor afstand. Bij een aanval zullen wolven zich verdedigen, dus hou zelf afstand. Als wij ons hieraan houden zullen wij geen last hebben van de wolf en de wolf niet van ons.

De gevolgen voor de maatschappij
Wel is het zo dat daar waar wolven leven er dieren worden gedood. Ondanks dat wolven een voorkeur hebben voor wilde hoefdieren wordt er ook wel eens vee gegeten. Gelukkig kunnen hier maatregelen voor getroffen worden. Bij schade aan landbouwhuisdieren kunt u dit doorgeven aan de verantwoordelijke overheidsinstantie BIJ12 op nummer 085-4862222. Belangrijk is het te weten dat een kleine belemmering als een slootje of een middelhoog hek een wolf niet tegenhoudt. Er is meer bescherming nodig zoals de dieren op stal zetten in de nacht, een schrikdraad raster plaatsen zodat de wolven er niet onderdoor kunnen kruipen of er overheen kunnen springen. Ook kan er een lijn met wapperende gekleurde stoffen geplaatst worden waarna de wolven worden afgeschrikt worden. Dit kan ook door een waakhond in te zetten. Voor meer tips en manieren van aanpak zie onderstaande bronnen. Mocht er toch schade aangericht worden kan er een tegemoetkoming van wel 100% worden verleend door het Faunafonds.

Ecologie
Wolven kunnen een sleutelrol spelen in een ecosysteem zonder de aantallen prooidieren te reduceren. Pas wanneer er een andere factor zoals een strenge winter of ziekte de dichtheid aan prooi verlaagt zullen wolven de dichtheid aan prooidieren op een lager niveau kunnen houden. Door de komst van de wolf als toppredator in een van de natuurgebieden in Nederland zou het aantal herten kunnen dalen. Andere grazers zouden hiervan kunnen profiteren aangezien de vegetatie weelderiger kan groeien. Doordat er meer dieren gedurende het hele jaar sterven is er meer voedsel beschikbaar aan het begin van de winter. Dit en het meer bewegen zou ervoor kunnen zorgen dat de conditie van de overgebleven dieren verbetert. Tot slot profiteren ook aaseters van de aanvoer van kadavers gedurende het gehele jaar.
Wil je meer weten over de wolf? Klik dan even op de onderstaande linkjes!

https://www.wolveninnederland.nl/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=27045
https://publicaties.bij12.nl/tussenrapportage-wolf/terugblik-afgelopen-periode/